KHAN INTERNATIONAL TEXTILES
Gold Supplier
Gold Supplier is a premium membership for suppliers on Alibaba.com. Members are provided with comprehensive ways to promote their products, maximizing product exposure and increasing return-on-investment.
KHAN INTERNATIONAL TEXTILES

mainCategories

Surgical Gown
Skirt
Promotional Towel
Textiles & Leather Products
1,41 US$ - 2,12 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,41 US$ - 2,12 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,38 US$ - 1,96 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
1,50 US$ - 2,45 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)
1,71 US$ - 2,98 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
1,67 US$ - 2,89 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)
5,15 US$ - 6,89 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
5,11 US$ - 6,93 US$/Cái
500 Cái(Min. Order)
0,22 US$ - 0,51 US$/Đơn vị
2000.0 Đơn vị(Min. Order)
0,14 US$ - 0,75 US$/Cái
3000.0 Cái(Min. Order)
1,55 US$ - 4,55 US$/Đơn vị
800.0 Đơn vị(Min. Order)
0,26 US$ - 0,98 US$/Đơn vị
500 Đơn vị(Min. Order)
0,16 US$ - 0,51 US$/Đơn vị
3000 Đơn vị(Min. Order)
0,42 US$ - 1,25 US$/Cái
2500 Cái(Min. Order)
0,15 US$ - 0,68 US$/Cái
5000 Cái(Min. Order)
0,12 US$ - 0,85 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,41 US$ - 1,74 US$/Đơn vị
650 Đơn vị(Min. Order)
0,18 US$ - 0,89 US$/Cái
1000 Cái(Min. Order)
0,12 US$ - 0,15 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)
0,02 US$ - 0,12 US$/Cái
2000 Cái(Min. Order)
Why Choose Us
We are Manufacturer & Supplier all kind of home textiles since third generation in textiles We produce Products like tea towel kitchen towel hand towel face towel bath towel kitchen Apron Kitchen Gloves Pot-holder Kitchen Napkin Table Napkin etc Nhiệm vụ bắt lên khách hàng Real nhu cầu và hài lòng khách hàng là chúng tôi Final Mục tiêu. Kinh doanh của chúng tôi chính Mục đích là" đảm chúng tôi khách hàng hài lòng và trung thành trong mọi giao dịch". Chúng tôi hoàn thành cống hiến và chuyên môn xuất sắc đã đưa chúng tôi Một cơ hội để đạt được các tiêu mong muốn. Chúng tôi đích là để các người dùng đáp ứng tất cả nhu cầu thiết yếu, và đó là chúng tôi phát hiện tốt nhất. Chúng tôi tin vào chúng tôi nhiệm vụ mà obdurate ngay thẳng và lượng đầu tiên có thể đưa thành công để chúng tôi. Chúng tôi chú Extreme ý đến lượng của dịch vụ. được lượng hiểu rõ vững chắc, chúng tôi làm một nỗ lực để đạt được lượng phù hợp trong mỗi sản phẩm của chúng tôi. Với tốt lượng và dư tín, chúng tôi có giành tưởng và hưởng lời khen ngợi từ khách hàng trong kinh doanh. Chuyên môn và lượng sản phẩm dịch vụ cao nhất trí nên và khẳng định bởi nước và các công ty nước ngoài. Hơn các năm như Company đã tăng trưởng, các Focus đã còn trên lượng hiệu quả của chúng tôi lượng lao động toàn các nhân viên công ty Về" thừa nhận đánh giá, khách hàng đầu tiên" như Standard, và khách hàng hài lòng như quy tắc. Thêm các ngũ công nhân của tổ chức của chúng tôi là chúng tôi cường độ vì Họ rất nhiều trung thành để mình công trình. Tổ chức của chúng tôi là A đại báu nhà kĩ năng, kiến thức, kinh nghiệm và tình. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ những lợi thế của sản phẩm tốt nhất- giá, hoàn toàn- Chất lượng và vào- lúc Giao trên cơ sở lương và Glory, và cung cấp khách hàng có như trước đáp ứng dịch vụ. Các công ty đích là" Chất lượng để giành thế giới". Chúng tôi vững tin và hành chính mà chúng tôi khách hàng thành công đến đầu tiên và mình `thành công là chúng tôi thành công. Kinh doanh thuộc tính phím không hiệp trên lượng như nó trình bày các hình các công ty chúng tôi. Cao sự chính xác, lượng cao, hoàn thành nhiều, Giao hàng nhanh chóng và giá cả cạnh tranh. Với tốt đội ngũ bán hàng và kiến thức tốt về áo len sản xuất, thế mạnh của chúng tôi đang lượng cung cấp cao, lấy mẫu nhanh, cung cấp dịch vụ tuyệt vời nhanh chóng và đến công khách hàng. Tốt nhất và chính xác ổn định, ngắn nhất thời gian giao hàng và lý nhất giá. Phục vụ với đầy đủ chúng tôi khách hàng chân tình và eagerness và chúng tôi lượng cung cấp tốt nhất, cung cấp nhanh, và lý giá..
Send message to supplier

Messeage has been sent sucessfully.

Check your messeages on Messeage Center, the supplier willcontacts you soon.